Coaching

Coaching lär människor att hjälpa och utveckla sig själva genom samtal baserade på frågor och självfunna svar. Genom denna kommunikation skapas nya insikter om hur du tar tillvara på din potential och hanterar olika typer av utmaningar och situationer i livet.

Utmaningar leder till personlig utveckling och ny viktig självkännedom. Genom coachandet startas en process som leder till utveckling. Målet är att skapa coachande miljöer såväl på arbetsplatser som i hemmen.

Jag delar in det i fyra faser:

 • 1
  Att identifiera anledningen att starta en förändring.
 • 2
  Att upptäcka behoven, önskemålen och resurserna. 
 • 3
  Att skapa en "åtgärdsplan" som är realistisk och praktisk.
 • 4
  Att stämma av och mäta framstegen utifrån "åtgärdsplanen".

Vi startar från nuläget och arbetar mot önskat läge i framtiden. Syftet är guidning till balans i tillvaron, som kan vara en livsviktig utveckling för att orka med dagens situationer. Vi skapar även en metodik för att sätta upp och nå målbilder i framtiden. Då skapas konstruktiv feedback och en positiv spiral. Det är utifrån ansvarsfulla, drivna och medvetna människor som "team spirit" utöver det vanliga skapas!

Jag coachar företag, organisationer, idrottsprofiler och team som vill uppnå VÄRLDSKLASS i det de har bestämt sig för!


Presentation

20 år i rallycirkusen har gett mig utmaningar som jag aldrig hade kunnat föreställa mig - samtidigt har jag också fått fantastiska upplevelser över hela världen. Mina team under åren har bestått av olika nationaliteter, religioner, attityder och inställningar av alla de slag. Jag har haft förmånen att vara med och skapa plattformar för team som blivit - världsklass! Jag har haft få kvinnor omkring mig, men det har stärkt mig och jag har fått lära mig att använda alla sinnen (framför allt mitt sjätte) när det gäller blixtsnabba beslut och avgörande val för att navigera sig fram på livets vägar både i och utanför rallybilen. Vid sidan av det har jag utbildat mig inom olika områden som har hjälpt mig att utvecklas och uppnå livskvalitet varje dag - både på jobbet och i min vardag. 
Jag har skapat föreläsningar, utbildningsdagar och workshops som jag har fyllt med action, berättelser, lärdomar och "livsverktyg" som jag gärna delar med mig av utifrån livet som professionell kartläsare och entreprenör. Jag varvar med material som inspirerar och motiverar. Med en mix av foton, filmer och musik presenterar jag olika upplevelser och lösningar för att nå framgång i livet - allt för att ta större kontroll över tankar, känslor och beteenden.

Som Albert Einstein sa: "Your imagination is your preview of lifes coming attractions"

Tillsammans med dig som bokar föreläsningen bygger vi upp tema, utbildning eller workshop med fokus på det ni bäst behöver få fram. Här hittar du några exempel på föreläsningar och teman att utgå ifrån.

Varje människa är unik och var och en av oss har skapat vår egen "livskarta" i hjärnan som vi lever efter. Men den kan formas om - så planera och välj hur du vill ha framtiden från och med NU!


Ledarskap utan gränser

Föreläsning och workshop - morgondagens chef

Riktar sig till chefer och ledare som vill utvecklas och förädla sina egna resurser samt att få sin omgivning "högmotiverad". Som kartläsare är man spindeln i nätet och här gäller det att vara steget före. Varje beslut påverkar hela teamet och resultaten. Det är mitt agerande och min kommunikation som sprider sig utåt i leden och därför är man som kartläsare och förare teamets förebilder - vi lägger ribban precis som varje ledare. Inga ursäkter och bortförklaringar accepteras - för dessa blir lätt första steget till att vara tvåa mot sina konkurrenter. I platta organisationer är troligen den viktigaste egenskapen - och utmaningen - att få kompetensen (medarbetarna) på arbetsplatsen att vilja bidra med "sitt bästa jag" varje dag. Det bygger framför allt på att förstärka organisationen och medarbetarna så att alla kan växa utifrån sina egna begåvningar.

Erica Jong lär ha sagt "Ta livet i dina egna händer och vad hände? Jo en fruktansvärd sak: det finns ingen att skylla på."

Hur skulle ditt ledarskap se ut om...
... alla på arbetsplatsen agerar utifrån "sitt bästa jag" - varje dag? Om alla är de bästa förebilderna? Om alla utnyttjar varje begåvning till fullo, tömmer sin energi till sista droppen och att du som ledare får fram var och ens högsta potential - för att tillsammans göra ett fantastiskt arbete!
... man coachar varandra till att skapa plattformar som får var och en att utvecklas och växa.
... att vara djärva nog att stå ansikte mot ansikte med sina största farhågor och samtidigt kunna förverkliga företagets/lagets utmanande mål och visioner?
...ni skapar en arbetsplats och en laganda som alla utomstående avundas? Men framför allt ses som ett fantastiskt gott exempel på hur man får människor att växa hand i hand med resultaten!

Om du dessutom...
... står för att välja den mest positiva vägen i allt som sker. Att våga släppa taget om det invanda och prova nytt - ta dig an nya utmaningar och skaffa erfarenheter som bidrar till ditt växande som ledare på en arbetsplats alla brinner för.
... utstrålar ett lugn, en harmoni och en balans i livet som färgar din omgivning.

Hur skulle ditt liv se ut då?

Program

Föreläsningen kan byggas ut till en skräddarsydd utbildning. Jag rekommenderar minst tre tillfällen där man jobbar och utvecklas tillsammans. Det finns även möjlighet att göra en speciell heldag. Här är det viktigt att ta fram visionen och målet med dagen/tillfällena för att skapa en fortlöpande förändringsprocess. Det är enbart träning och åter träning som gäller för att skapa ett ledarskap i världsklass!

Varmt välkommen att kontakta mig för upplägg och förfrågan!


Våga förutse framgång

Föreläsning och workshop - vinnande coaching

Riktar sig både till de som utövar individuella sporter, hela lag och klubbar. Men kan även användas utav företag som vill jobba med teambuilding. Efter 20 år som professionell internationell framgångsrik kartläsare har jag nu samlat ihop en "massiv verktygslåda". Hos mig och i mina utbildningar finns en mix av NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), KBT (Kognitiv beteendeterapi) samt traditionell mental träning. Vi talar spjutspetskompetens där fokus ligger på att uppnå mål - vilka utmaningar som än dyker upp! Att träna och välja sina tankar så att man skapar framgång både på det personliga planet och med teamet är helt avgörande när man vill blicka ut från toppen! Här MÅSTE var och en bidra och agerar utifrån "SITT BÄSTA JAG" och då till 100 procent.

Under åren som gått har jag coachat inom olika idrotter och företag. Allt från hockeykillar i Schweiz till att ta ett seglarteam till VM- och EM-guld. Hos företag är det positivism, samarbete och drivet hos var och en som blivit mer synligt. Jag arbetar med en mix av bilder, musik, filmer samt övningar och utmaningar - för att utbilda och påverka.

"Skillnaden mellan en framgångsrik person och andra är inte bristande styrka, inte bristande kunskap, utan istället BRISTANDE VILJA." Vince Lombardi

Hur skulle ditt lag eller din prestation ta form om var och en kunde
... fokusera på rätt saker vid rätt tillfälle samt ignorera störande moment?
... ta större kontroll över tankar, känslor och beteenden? Kontrollerat och strategiskt.
... få alla att lägga ribban på 100 procent input varje dag och att skapa plattformar för att var och en ska få växa sida vid sida.

Om du dessutom
... kunde kommunicera både inåt (mot dig själv) och utåt (mot andra) i världsklass.
... har lugn och harmoni men ändå prestera absolut BÄST när det gäller.

Hur skulle ditt lag eller din prestation ta form då?

Skräddarsydda upplägg

All coaching bygger på individuella upplägg. Det skapar man utifrån varje lags/team/persons "nuläge" och ser vart man vill "gå i mål". Det är en utmanande resa att göra. Och när basen är skapad bygger vi på lager efter lager uppåt och sedan får utvecklingen bestämma antal tillfällen som behövs!

Varmt välkommen att kontakta mig för upplägg och förfrågan!