Coaching

Coaching lär människor att hjälpa och utveckla sig själva genom samtal baserade på frågor och själv funna svar. Genom denna kommunikation skapas nya insikter om hur du tar tillvara på din potential och hanterar olika typer av utmaningar och situationer i livet.

Utmaningar leder till personlig utveckling och ny viktig självkännedom. Genom coachande startas en process som leder till utveckling. Målet är att skapa coachande miljöer såväl på arbetsplatser som i hemmen.

Jag delar in det i fyra faser:

 • 1
  Att identifiera anledningen att starta en förändring.
 • 2
  Att upptäcka behoven, önskemålen och resurserna. 
 • 3
  Att skapa en "åtgärdsplan" som är realistisk och praktisk.
 • 4
  Att stämma av och mäta framstegen utifrån "åtgärdsplanen".

Vi startar från nuläget och arbetar mot önskat läge i framtiden. Syftet är guidning till balans i tillvaron, som kan vara en livsviktig utveckling för att orka med dagens snabba och ibland oförutsedda händelser och situationer. Jag har även skapat en metodik för att sätta upp och nå sina målbilder. Genom att skriva ner och agera utifrån en handlingsplan kommer många snabbare fram till målet. Lägger man sedan till att dagligen ge sig själv, samt lyssna in, konstruktiv feedback skapas en positiv spiral. Det är utifrån ansvarsfulla, drivna och medvetna människor som man sedan lättare bidar till blomstrande "team spirit" utöver det vanliga!

Jag coachar företag, organisationer, idrottsprofiler och team som vill uppnå VÄRLDSKLASS i det de har bestämt sig för!


Presentation

20 år i rallycirkusen har gett mig utmaningar som jag aldrig hade kunnat föreställa mig - samtidigt har jag också fått fantastiska upplevelser över hela världen. Mina team under åren har bestått av olika nationaliteter, religioner, attityder och inställningar av alla de slag. Jag har haft förmånen att vara med och skapa plattformar för team som blivit - världsklass! Jag har haft få kvinnor omkring mig, men det har stärkt mig och jag har fått lära mig att använda alla sinnen (framför allt mitt sjätte) när det gäller blixtsnabba beslut och avgörande val för att navigera sig fram på livets vägar både i och utanför rallybilen. Vid sidan av det har jag utbildat mig inom olika områden som har hjälpt mig att utvecklas och uppnå livskvalitet varje dag - både på jobbet och i min vardag. 
Jag har skapat föreläsningar, utbildningsdagar och workshops som jag har fyllt med action, berättelser, lärdomar och "livsverktyg" som jag gärna delar med mig av utifrån livet som professionell kartläsare och entreprenör. Jag varvar med material som inspirerar och motiverar. Med en mix av foton, filmer och musik presenterar jag olika upplevelser och lösningar för att nå framgång i livet - allt för att ta större kontroll över tankar, känslor och beteenden.

Som Albert Einstein sa: "Your imagination is your preview of lifes coming attractions"

Tillsammans med dig som bokar föreläsningen bygger vi upp tema, utbildning eller workshop med fokus på det ni bäst behöver få fram. Här hittar du några exempel på föreläsningar och teman att utgå ifrån.

Varje människa är unik och var och en av oss har skapat vår egen "livskarta" i hjärnan som vi lever efter. Men den kan formas om - så planera och välj hur du vill ha framtiden från och med NU!